ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van MaDe Creatives.

2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan een samenwerking kenbaar maken.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door MaDe Creatives worden aangepast.

2. Diensten

1. U kiest voor MaDe Creatives omdat de stijl van MaDe Creatives u aanspreekt, MaDe Creatives is vrij om haar artistieke kennis en inzicht in de diensten en producten toe te passen.

2. Als het uiteindelijke resultaat van bepaalde diensten een fotoreportage is, wordt er een selectie van foto’s aan u gepresenteerd. Als de fotoreportage door MaDe Creatives wordt gedaan, tellen deze algemene voorwaarden. Als de fotoreportage door een externe fotograaf is gedaan, gelden ook zijn/haar algemene voorwaarden en gaat de klant ook een contract aan met de desbetreffende fotograaf.

3. Boekingen

1. Diensten van MaDe Creatives boeken kan via het formulier op de site of per e-mail.

2. Eventuele reiskosten en parkeerkosten zijn niet bij de prijs van een dienst inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. MaDe Creatives heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

4. Het verschuldigde bedrag voor een bepaalde dienst en de reiskosten dient vooraf worden overgeschreven naar de rekening van MaDe Creatives.

5. Het boeken van de diensten van MaDe Creatives is niet verblijvend. Een annulering moet minstens 48 uur van tevoren worden doorgegeven en bevestigd zijn door MaDe Creatives, anders wordt de helft van het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

6. De resultaten van de diensten van MaDe Creatives en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & levertijd

1. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

2. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen.

3. De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met €5,- administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

5. Cadeaubonnen

1. U kunt bij MaDe Creatives een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf €10,- of een door u te bepalen bedrag.

2. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld.

3. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

4. Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door MaDe Creatives.

5. U kunt de cadeaubon besteden aan alle producten en diensten van MaDe Creatives.

6. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

7. Een cadeaubon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

8. Heeft u meer dan 1 cadeaubon? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

6. Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid

1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 werkdagen na levering schriftelijk aan MaDe Creatives te worden verteld. MaDe Creatives heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 6.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op MaDe Creatives, in welke zin dan ook.

4. U bent tijdens de uitvoering van de diensten zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op MaDe Creatives.

5. Deelname aan de diensten van MaDe Creatives is volledig voor uw eigen risico.

7. Auteursrechten & Publicaties

1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de artiest toegeschreven worden) van alle resultaten van diensten en producten blijven altijd in het bezit van MaDe Creatives. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met MaDe Creatives op.

2. Op geleverde foto’s en producten rusten altijd de auteursrechten van de artiest. U koopt een digitale foto, afdruk of product, niet de rechten op dezen. Indien u een foto van de resultaten van de diensten of producten wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij MaDe Creatives.

3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met MaDe Creatives (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van MaDe Creatives kunnen tonen.

4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5. Op al onze producten en foto’s rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaDe Creatives. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6. MaDe Creatives mag de foto’s, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. MaDe Creatives is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. Door MaDe Creatives te boeken geeft u MaDe Creatives automatisch het recht om de foto’s te gebruiken voor een (online) portfolio.

7. Foto’s van producten en diensten mogen voor eigen gebruik op internet worden gezet, op voorwaarde dat de foto’s zijn voorzien van het watermerk van MaDe Creatives en de naamsvermelding.

Copyright © 2019 MaDe Creatives

Niets op deze website mag overgenomen of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MaDe Creatives